Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uchaniach poszukuje psychologa do pracy przy realizacji zadań projektowych

Utworzono dnia 02.11.2021
Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący projekt nr RPLU.11.01.00-06-0020/19 pod nazwą “ Nowe umiejętności to szansa i możliwości” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego poszukuje psychologa do pracy przy realizacji zadań projektowych, w postaci prowadzenia diagnozy potrzeb, indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz warsztatów kompetencji społecznych i życiowych.

Do obowiązków psychologa należy:

 1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb 9 uczestników – 1godzina na uczestnika łącznie
  9 godzin.
 2. Ocena motywacji uczestnika, jego potencjału i predyspozycji, diagnoza sytuacji problemowej, ustalenie ścieżki indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego.  
 3. Przygotowanie harmonogramu  spotkań z uczestnikami, zawiadamianie uczestników projektu o terminach spotkań, prowadzenie dokumentacji uczestnictwa.
 4. Przygotowanie i wydruk materiałów, ankiet oraz innej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia treningu umiejętności społecznych.
 5. Wzmacniania samoświadomości klientów co do posiadanych zasobów oraz sfer wymagających dalszego rozwoju.
 6. Współpraca z Koordynatorem projektu
 7. Sporządzenie raportów, analiz i opracowań pisemnych dotyczących grupy docelowej.

 

Doradztwo psychologiczne indywidualne:

 1. Średnio 2 godz. na uczestnika projektu ( 9 osób) łącznie 18 godzin.
 2. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, identyfikacja bariery psychologicznej, pomoc w jej przełamaniu i motywacja do udziału w projekcie i podtrzymania aktywności.

 

Warsztaty kompetencji społecznych i życiowych:

 1. Poradnictwo grupowe 6 godz. x 3 grupy x 9 osób tematyka: praca w grupie, osiąganie celów, komunikacja.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe,
 • kwalifikacje psychologa,
 • doświadczenie zawodowe-  minimalnie 1 rok,
 • znajomość zagadnień związanych z polityką społeczną i rynkiem pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, inicjatywa, kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy.
 • dyspozycyjność,
 • mile widziane: doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z zakresu treningu umiejętności społecznych, kompetencji zawodowych, doświadczenie pracy w sektorze pozarządowym, doświadczenie w realizacji projektów aktywizacyjnych, doświadczenie zawodowe z pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym, prawo jazdy kategorii B.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Forma i wymiar zatrudnienia: umowa zlecenie  w okresie od 17.11.2021-30.11.2021 r.  01.12.2021 do 31.12.2021  roku oraz od 01.01.2022 do 31.01.2022 roku.
 • Miejsce prowadzenia zajęć -  wskazane przez  Zamawiającego ( miejscem organizacji szkoleń jest wstępnie siedziba Urzędu Gminy w Uchaniach)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV,  Listu Motywacyjnego i formularza ofertowego na adres: gops@uchanie.pl  do 15.11.2021 roku, z podaniem stawki godzinowej usługi brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 846577236

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).

ZAŁĄCZNIKI:

Rozstrzygnięcie

Utworzono dnia 17.11.2021, 08:31

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 02.11.2021, 10:10

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny