Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Czcionka:

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uchaniach jest jednostką organizacyjną powołana na mocy Uchwały Rady Gminy z dnia 17 czerwca 1990 roku do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy z 12 marca 2004 roku oraz programów rządowych. Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.

 W pracy Ośrodka realizowane są również cele szczegółowe, do których należą:
- stworzenie systemu szybkiej identyfikacji i zaspokajania potrzeb najuboższych  mieszkańców gminy Uchanie,
- zabezpieczenie podstawowych warunków do zaspokajania potrzeb bytowych
i zdrowotnych dla osób i grup społecznych, które nie mogą zaspokoić potrzeb bytowych
i społecznych przede wszystkim poprzez usługi opiekuńcze i zapewnienie podstawowych źródeł utrzymania
- zmniejszenie skutków niedostatku wynikającego ze stanu zdrowia, wieku, sytuacji rodzinnej, bezrobocia itd. poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą z 2004 roku o pomocy społecznej,
- aktywizacja korzystających z pomocy i dążenie do ich usamodzielnienia, przede wszystkim poprzez pracę socjalną,
- zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami życia społecznego poprzez organizowanie wypoczynku oraz wspieranie akcji o charakterze opiekuńczo – wychowawczym.

Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej określa rodzaje zadań do których należą zadania własne i zadania zlecone. Wykonanie zadań przez ośrodek (własnych
i zleconych) związane jest z koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości funduszy na pokrycie kosztów funkcjonowania, stosownie do zakresu działania a także rodzaju i ilości udzielonych świadczeń.

Strukturę organizacyjną ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach, ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Wójta.
Zgodnie z postanowieniami regulaminu w Ośrodku utworzone są 4 sekcje w skład których wchodzą poszczególne stanowiska pracy:
1.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Sekcja środowiskowa:
- starsi pracownicy socjalny
- opiekunki domowe
3. Sekcja świadczeń rodzinnych
- Referent świadczeń rodzinnych
- Samodzielny referent świadczeń z funduszu alimentacyjnego
4. Sekcja księgowa
- główny księgowy

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny