Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Okres zasiłkowy 2019/2020

Utworzono dnia 28.06.2019
Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uchaniach informuje iż od dnia 01 lipca 2019 r. będą przyjmowane drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, świadczeń szkolnych „Dobry start” oraz świadczeń wychowawczych na okres
od 1 lipca 2019 r.

Wnioski na w/w świadczenia w wersji tradycyjnej – papierowej, będą przyjmowane od 01.08.2019 r.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. zmianami, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez konieczności analizy sytuacji materialnej rodziny.
Więcej informacji na temat zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci można uzyskać m.in. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość wypłaty świadczeń realizowanych przez Ośrodek przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

W związku z powyższym zachęcamy osoby korzystające z różnego rodzaju świadczeń do w/w formy ich wypłaty, co usprawni proces wypłat dokonywanych przez Ośrodek, a tym samym spowoduje brak konieczności przychodzenia przez wnioskodawców po wypłatę świadczeń do siedziby Ośrodka.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start będą przyjmowane:
- od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
- od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:
1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną;
2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia;
3. Drogą pocztową na adres Ośrodka;
4. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr. 18, 20

 

Przyznanie świadczenia Dobry start
Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości późniejszego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.


Uwaga! Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana niezależnie od otrzymania informacji o przyznaniu świadczenia Dobry start.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny